บทบาทและหน้าที่ของ สปสช.

ไปติดตามเรื่ิองราวดีๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. สำหรับประชาชนที่เจ็บป่วย ไม่ต้องกังวลและคิดหนักสำหรับค่าการรักษา เพราะ สปสช.มีสวัสดิการต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

1 ความคิดเห็น:

สุวัช ดินแดง
สุวัช ดินแดง:
คนแก่คนเถ้าเยาะมากขอบคุณท่านนายกมากช่วยกำจัดคนโกงทุกหย่างในประเทศให้หมด