บรรยากาศ! ก้อง สหรัถ-ไอซ์ ปรีชญา-มุกดา นรินทร์รักษ์-โอ๊ต เปิดตัวหนัง “บอสฉัน ขยันเฉือด”

#มุกดานรินทร์รักษ์
#บอสฉันขยันเฉือด
#ก้องสหรัถ
#ไอซ์ปรีชญา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: