"บิ๊กหลวง" ปลื้ม ตร.ภ.3 แก้ปัญหายาเสพติด ชุมชนยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย

"บิ๊กหลวง" ปลื้ม ตร.ภ.3 แก้ปัญหายาเสพติด ชุมชนยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย

"บิ๊กหลวง" ปลื้ม ตำรวจภูธรภาค 3 ขับเคลื่อนโครงการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ


เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. โดย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. มอบหมายให้พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน "โครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 อันประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ที่ปรึกษาวิทยากรชุมชนยั่งยืน พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปราง รอง ผบช.ภ.3พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียว รอง ผบก.อก.ภ.3 พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ รอง ผบก.สส.ภ.3 พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ รอดนวล ผกก.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.3 และรอง ผบก. รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด หน.สภ.ในสังกัด ภ.3 และชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ ของแต่ละ สภ. เข้าร่วมการประชุม ณ ศปก. ที่ตั้งหน่วย ผ่านระบบทางไกล

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ ได้ย้ำข้อสั่งการให้ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ได้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการฯ ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ขั้นตอนให้ครบถ้วน โดยขอกำชับให้เน้นการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการของโครงการฯ ซึ่งจะเน้นรูปแบบกระบวนการชุมชนบําบัด Community Based Treatment หรือ CBTx ซึ่งได้กำหนดไว้ในขั้นตอนของโครงการแล้ว

ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการฯ ด้านการป้องกันยาเสพติดที่ ตร.ให้ความสำคัญ และเป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จึงขอกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อบังเกิดผลดีต่อสังคม คือ ความสงบสุข ปลอดภัยจากอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ต่อมา พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ" ในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกกระเบื้อง ต.โคกไทย ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกภาคส่วน โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายนรเศรษฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมลงพื้นที่ และได้ชมการแสดงสาธิตของผู้เข้าร่วมโครงการ.

คุณกำลังดู: "บิ๊กหลวง" ปลื้ม ตร.ภ.3 แก้ปัญหายาเสพติด ชุมชนยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2463874

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด