"BIS" เคาะราคาไอพีโอ 6.00 บาทต่อหุ้น เปิดจอง 25-28 เม.ย. นี้

"BIS" เคาะราคาไอพีโอ 6.00 บาทต่อหุ้น ชูจุดเด่น หุ้นไบโอเทค ยา วัคซีนสัตว์ รายแรกในตลาดฯ เปิดจอง 25-28 เมษายน นี้

"BIS" เคาะราคาไอพีโอ 6.00 บาทต่อหุ้น เปิดจอง 25-28 เม.ย. นี้

บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ (BIS) เคาะราคาไอพีโอ 6.00 บาทเสนอขาย 94 ล้านหุ้น ผู้บริหารมั่นใจพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง อยู่ในธุรกิจไบโอเทคที่มีแนวโน้มเติบโตสูง พร้อมแต่งตั้งบมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเปิดจอง25ถึง28เมษายนนี้คาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)ต้นเดือนพฤษภาคม

นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์คงเจริญสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ "BIS"เปิดเผยว่า "ไบโอซายน์"เป็นบริษัทยาและเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงของคนไทยรายแรกที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยบริษัทฯเป็น1 ในผู้นำด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายยาวัคซีนและเวชภัณฑ์สัตว์ของไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ระดับนานาชาติจำนวนมากอย่างต่อเนื่องกว่า18ปีและมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะเผชิญกับวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์โดยตรงล่าสุดในปี 2564 "BIS"มีกำไรสุทธิ 69ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ 54 ล้านบาท ในปี 2563และมีรายได้รวม1,987ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวม1,784ล้านบาทในปี2563

ทั้งนี้BISมีจุดเด่นที่หลากหลายอาทิการเป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายวัคซีน ยา เวชภัณฑ์โดยนำเข้าจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำระดับโลกเป็นเจ้าของแบรนด์เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์หลากหลายแบรนด์ และมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเองที่ได้มาตรฐานสากลอีกทั้งบริษัทฯยังสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยของโลกเช่นการพัฒนาชุดตรวจโควิด-19แบบReal Time PCR (RT PCR)ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าในการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจดังกล่าวโดยเป็นบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายชุดตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งทั้ง2ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับจากตลาดอย่างสูง มียอดขายเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนอกจากนี้ บริษัทฯยังมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯพร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 รายได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัดโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก(IPO)จำนวน 94 ล้านหุ้นโดยกำหนดราคาเสนอขายที่ราคา 6.00 บาท/หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 0.50 บาทหรือคิดเป็น 29.94%ของทุนจดทะเบียนหลังIPOคิดเป็นมูลค่าการระดมทุนประมาณ 564ล้านบาทโดยบริษัทฯมีวัตถุประสงค์หลักจะนำเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ส่วนหนึ่งนำไปเพื่อต่อยอดธุรกิจด้วยการขยายโรงงานการผลิตสินค้าและการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรเพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับปศุสัตว์และเพื่อต่อยอดการผลิตวัคซีนในเชิงพาณิชย์ส่วนที่เหลือจะใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนรวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโดยบริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า30%ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

นาย ประเสริฐตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายของ บริษัทไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)ในการนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเปิดเผยว่าหุ้นไอพีโอ ของ BIS ที่ราคา 6.00 บาท เป็นการให้ส่วนลดนักลงทุนประมาณ15% ถึง30%จากราคาประเมินโดยนักวิเคราะห์ ซึ่งคาดว่าหุ้นไอพีโอ BIS จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างสูงเนื่องด้วย BIS มีโอกาสเติบโตสูงอยู่ในธุรกิจด้านไบโอเทคซึ่งเป็น 1 ในอุตสาหกรรม New S-Curve ของรัฐบาล

"อีกทั้ง BIS มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารวมถึงพันธมิตรธุรกิจจำนวนมากทั้งบริษัทระดับนานาชาติและบริษัทไทยซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมด้านยาวัคซีนและเวชภัณฑ์สัตว์เปรียบเสมือน จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีความสำคัญและมีมูลค่าสูง จึงมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปกับอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกอาหารติดอันดับโลกเนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในครัวของโลกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่ามูลค่าการส่งออกอาหารจะมีมูลค่า 1,200,000 ล้านบาท ในปี 2565 และ BIS ยังให้ความสำคัญแก่งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศไทย และได้ร่วมคิดค้นและพัฒนาชุดเครื่องตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และชุดตรวจโควิด -19 แบบ RT PCR ที่สามารถต่อยอดการใช้งานและการเติบโตต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรธุรกิจระดับสูงอดีตผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ และนักวิชาการด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ BIS จึงเป็นบริษัทที่มีการบริหารแบบมืออาชีพ มีความคล่องตัวสูง มีธรรมาภิบาลที่ดี"

นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นไอพีโอ BIS ได้ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 เมษายน 2565 ผ่านกลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์เคทีบีเอสทีจำกัด(มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้จำกัด โดยคาดว่าจะเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์maiในเดือนพฤษภาคม นี้

คุณกำลังดู: "BIS" เคาะราคาไอพีโอ 6.00 บาทต่อหุ้น เปิดจอง 25-28 เม.ย. นี้

หมวดหมู่: การเงิน การธนาคาร

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000358

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด