วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (10 ต.ค. 62)

มรภ.กาญจนบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 3 ปี วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (10 ต.ค. 62)

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครบรอบ 3 ปี ที่คนไทยได้สูญเสียพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดพระชนม์ชีพ นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจมากมายนับไม่ถ้วน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบจนถึงปัจจุบันและอนาคตแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตและหลักประพฤติปฏิบัติให้คนไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงได้พิธีดังกล่าวขึ้น โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มต้นด้วยประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที หลังจากนั้นจะเป็นในส่วนพิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: