พระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "บิดาแห่งทหารเรือไทย"

วันที่ 20 พฤศจิกายน เป็นวันกองทัพเรือ
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
"บิดาแห่งทหารเรือไทย"
สารคดีเรื่องนี้สร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึง พระปรีชาสามารถในการทหารเรือ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของกองทัพเรือไทย