บุหรี่ขึ้นราคา ผู้สูบปรับตัว ซื้อถูกสุด แบ่งข่ายเด็กหาย เดือดร้อนผู้ใหญ่ (ชมคลิป)

บุหรี่ขึ้นราคา ผู้สูบปรับตัว ซื้อถูกสุด แบ่งข่ายเด็กหาย เดือดร้อนผู้ใหญ่ (ชมคลิป)

กับคุณสุดใจ คำเพ็ง
ร้านค้า ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

สทร.สุโขทัย/รายงาน

16 พ.ย.60