บางกอกน้อย 1 นำทีมติวเข้ม นร.-ครู ป้องกันเหตุกราดยิง ยึด "หนี ซ่อน สู้"

บางกอกน้อย 1 นำทีมติวเข้ม นร.-ครู ป้องกันเหตุกราดยิง ยึด "หนี ซ่อน สู้"

"ผกก.ตั๊ก" นำ ตำรวจ สน.บางกอกน้อย พร้อมหน่วยงานพื้นที่ จัดกิจกรรม เสริมรู้นักเรียน ครู อาจารย์ ในการป้องกันเหตุกราดยิง และป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโรงเรียนชิโนรสฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่สามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงแนวทางการเอาตัวรอด โดยติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากสถานการณ์สมมติ โดยยึดหลัก "หนี ซ่อน สู้"

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 โดย พล.ต.ต.จักรภพ สุคนธราช ผบก.น.7 มอบหมายให้ พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี ผกก.สน.บางกอกน้อย พ.ต.ท.สมศักดิ์ เกิดแสง รอง ผกก.ป.ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางกอกน้อย ได้ร่วมกับ สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมการป้องกันการกราดยิง (Active Shooter) และกิจกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโรงเรียน โดยมี นายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นายนพนันท์ อรัญมิ่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คณะครูอาจารย์ บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนของ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 500 คน ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

นายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เผยว่า ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่ไม่สามารถรู้ช่วงเวลาที่ชัดเจน และ เกิดขึ้นได้ทุกเวลา การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามและสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ทางโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จึงกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

"โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุกราดยิง และเหตุอัคคีภัย เสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะในการป้องกันชีวิตของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะในการแจ้งเตือนภัย การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีการฝึกฐานดับเพลิง และกู้ชีพ การทำ CPR เพื่อให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งฝึกการเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติ จากเหตุกราดยิง จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จำลองเหตุการณ์สมมติให้เกิดความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง" ผอ. ร.ร.ชิโนรสฯ กล่าว

ด้าน พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี ผกก.สน.บางกอกน้อย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งภายในและต่างประเทศ ได้เกิดเหตุกราดยิงจากคนคลุ้มคลั่ง (Active Shooter) ในหลายพื้นที่ทั้งศูนย์การค้า สถานศึกษา และศูนย์เด็กเล็ก โดยคนร้ายที่ก่อเหตุ มักจะเลือกสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก หรือเป็นกลุ่มเป้าหมายอ่อนแอ เช่น เด็กที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ ดังนั้น โรงเรียน จึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหนึ่ง ที่คนร้ายจะเลือกก่อเหตุ

"การเสริมทักษะเอาชีวิตรอดจากเหตุกราดยิงจากคนคลุ้มคลั่ง (Active Shooter) ซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จะต้องทราบ มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงรูปแบบของคนร้าย ความรุนแรงที่เกิดขึ้น การสังเกตจดจำ ตำหนิรูปพรรณและอาวุธที่ใช้ รวมถึงแนวทางการเอาตัวรอด แนวทางการป้องกันชีวิตของตนเองและบุคคลรอบข้างในสถานการณ์วิกฤติ ดังกล่าว" ผกก.สน.บางกอกน้อย กล่าว

พ.ต.อ.ศาสตรา กล่าวด้วยว่า สำหรับการบรรยายของวิทยากร จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากสถานการณ์สมมติ โดย บุคลากรทางการศึกษา มีความสำคัญยิ่ง ทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการ และผู้เกี่ยวข้อง จะต้องทราบและรู้วิธีขั้นตอนการปฏิบัติขั้นต้นเมื่อประสบเหตุ และเป็นผู้ที่ต้องนำพานักเรียนไปตามเส้นทางที่มีความปลอดภัย แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และขั้นสุดท้ายต้องอพยพและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไปยังพื้นที่ปลอดภัย

สำหรับนักเรียน จำเป็นต้องรู้วิธีในการหลีกเลี่ยงหลบหนีจากสถานการณ์ดังกล่าวให้ได้ หากเกิดเหตุ ทุกคนโดยต้องมีสติ และยึดหลัก 3 ประการ คือ "หนี ซ่อน สู้" ได้แก่ เมื่อเผชิญเหตุฉุกเฉิน จะต้องตั้งสติ (หนี) ให้เร่งหลบหนีให้พ้นจากวิถีกระสุนของคนร้าย ไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด โดยจะต้องรู้ถึงแนวเส้นทางการหลบหนี พื้นที่กำบังจากวิถีกระสุนด้วย แต่ถ้าหากไม่สามารถหลบหนีไปได้ด้วยสภาพภูมิประเทศแบบปิด ให้ (ซ่อน) โดยหาสถานที่กำบังและซ่อนพราง ปิดล็อกประตูวางสิ่งกีดขวาง ปิดไฟในห้อง ปิดเสียงโทรศัพท์ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และงดการใช้เสียงภายในสถานที่นั้น ระหว่างนั้นให้ทุกคนรวมตัวกันหาวัตถุที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ เตรียมพร้อมในเหตุฉุกเฉิน โดยหากคนร้ายพยายามเข้ามาในห้องที่ซ่อนตัว โดยทุกคนจะต้องหาจุดกำบังสายตาและแนวการมองเห็นของคนร้าย หากคนร้ายประสงค์จะเข้ามาภายในห้องดังกล่าว ให้ทุกคนรวมกำลังกัน (สู้) เพื่อหยุดยั้งคนร้ายที่เข้ามาในห้องดังกล่าวให้ได้ และพาทุกคนออกไปอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันวิเคราะห์แผนผังของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เพื่อกำหนดเส้นทางฉุกเฉิน ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้เหมาะสม กับลักษณะภูมิประเทศ ในการพานักเรียนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ที่ห่างออกไป เพื่อป้องกันมิให้คนร้ายตรวจพบและก่อความรุนแรงซ้ำได้ และแนะนำวิธีหลบหนีโดยใช้ตัวอาคารเป็นที่กำบังหลัก ช่องทางการสื่อสารระหว่างทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว.

คุณกำลังดู: บางกอกน้อย 1 นำทีมติวเข้ม นร.-ครู ป้องกันเหตุกราดยิง ยึด "หนี ซ่อน สู้"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2608310

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด