บ้านเกิดเมืองนอน - วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (PRD Bigband) [OFFICIAL MV]

เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
Song : Our Homeland
คำร้อง : แก้ว อัจฉริยะกุล
Lyric by: Kaew Aujariyakul
ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน
Composer: Euah Suntornsanan

เรียบเรียง : สราวุธ เลิศปัญญานุช
Re – arrange: Sarawut Lertpanyanuch
วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (PRD Bigband)
Sound Engineer,Mix down: นิพล มาขำ (Nipon Makham)
แปลเนื้อเพลงโดย: สุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์
English Translation of Lyrics by : Sumonpan Kosonsiriset

ข้บร้อง (Vocalists)
สุรีย์พร กร่างสะอาด (Sureeporn Krangsa-ard)
สวรรยา รุ่งมณีพิพัฒน์ (Sawanya Rungmaneepipat)
ปภวรินทร์ เจริญผลธนากานต์ (Paphawarin Charoenpholtanakarn)
นฤมล สมหวัง (Narumon Somwang)
มรุธิดา บุญมงคล (Marutida Boonmongkol)
มัชฌิมา มีบำรุง (Mashima Meebamroong)
ทัศนัยภรณ์ โมรีรัตน์ (Thasanaiphorn Moreerat)
เจษฎา พลอยมอญ (Jessada Ploymon)
ณัฐดนัย วงศ์วรสันต์ (Nutdanai Wongworrasant)
เสฐียรพงษ์ กลั่นแตง (Sateanpong Klantang)
ปุณยวัฑน์ ไวยสาวงศ์ (Poonyawat Waiyasawong)
ธนพล ศรีรัตน์ (Tanapol Srirat)
พศภพ บัวสรวง (Possapop Buasuang)


บรรเลง : วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (Band : PRD Bigband)
Guitar : ศุกร์สวัสดิ์ ถาวโรฤทธิ์ (Suksawasdi Dhawaroritthi)
Keyboard : สราวุธ เลิศปัญญานุช (Sarawut Lertpanyanuch)
ตฤณภัท แก้วเขียว (Thinnaphat Kaewkiew)
Bass : คงพันธ์ ประภาศิริสุลี (Kongpan Prapasirisulee)
หทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยง (Hathaitip Thusnyingyong)
Drum set : ภาคภูมิ วัฒเวียงคำ (Pakpoom Watviengkam)
1st Trumpet : วรสิน เพ็ชรประสาร (Worrasin Phetprasan)
2nd Trumpet : วิศรุตม์ นวลแก้ว (Wisarut Nualkaew)
Trombone : ธณกร หอมเนียม (Thanakorn Homneam)
1st Alto Saxophone : ณัฐอร เลาหวงศ์เพียรพุฒิ (Nat-on Laohawongphianphut)
2nd Alto Saxophone : กวิทสร ระดาเขต (Kawitsorn Radakhet)
Tenor Saxophone : จรรยพงศ์ สวัสดิเวทิน (Chanyapong Sawatdivetin)
Violin : อธิปไตย พรหมสุรินทร์ (Atippatai Promsurin)
Alto Xylophone : รินรภัทร์ รุ่งเรือง (Rinrapat Rungruang)

ถ่ายทำ MV : V6 Production
MV Production : V6 Production
ผู้กำกับ MV : วิชิต ยอดบุรี
MV Director: Vichit Yodburee
ผู้ช่วยผู้กำกับ MV : เสฐียรพงษ์ กลั่นแตง
Assistant MV Director : Sateanpong Klantang

อำนวยการผลิต : พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด
Project Advisor: Lt. Gen. Sansern Kaewkumnerd
ดูแลการผลิต : พิชญา เมืองเนาว์.จรรยา อัมหิรัญ
Executive Producers: Pichaya Muangnao, Janya Amhiran
ควบคุมการผลิต : วิไลลักษณ์ รุ่งสมัย
Producer: Wilailuck Rungsamai
ประสานงานการผลิต : วรสิน เพ็ชรประสาร
Production Coordinator : Worasin Petchprasarn

---------------------------------------------------------------------------------------------------
เพลง บ้านเกิดเมืองนอน
Song : Our Homeland
คำร้อง : แก้ว อัจฉริยะกุล
Lyric by: Kaew Aujariyakul
ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน
Composer: Euah Suntornsanan
เรียบเรียง : สราวุธ เลิศปัญญานุช
Re – arrange: Sarawut Lertpanyanuch
วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (PRD Bigband)
Sound Engineer,Mix down: นิพล มาขำ (Nipon Makham)
แปลเนื้อเพลงโดย: สุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์
English Translation of Lyrics by : Sumonpan Kosonsiriset

บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่า
Our country has prospered from all groups of people
พวกเราล้วนพงศ์เผ่าศิวิไลซ์
We are all civilized
เพราะฉะนั้นชวนกันยินดี
We should all be happy
เปรมปรีดิ์ดีใจเรียกตนว่าไทย
And proud to call ourselves “Thais”
แดนดินผืนใหญ่มิใช่ทาสเขา
With our vast land free from being slaves to others

ก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่
We have owned the mighty land areas since the former times
ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอา
We sacrificed our flesh and blood for the land
รบรบรบไม่หวั่นใคร
In various battles, we fought with bravery
มอบความเป็นไทยให้พวกเรา
We bring the Thainess to our people
แต่ครั้งนานกาลเก่า
Since the old times
ชาติเราเขาเรียกชาติไทย
Our homeland is called Thailand

บ้านเมืองควรประเทืองไว้ดั่งแต่ก่อน
The country should be flourished like before
แน่นอนเนื้อและเลือดพลีไป
Of course, we will sacrifice our flesh and blood
เพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจ
Therefore, we should all be pleased and proud
แดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะยากเข็ญ
That Thailand had gone through difficulties

ยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบั่น
In uniting and building the nation
ก่อนนั้นเคยแตกสานซ่านเซ็น
We used to be separated with non-unity
แม้กระนั้นยังร่วมใจ
We join our hearts in making
ช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็น
Thailand as the land of peace and stability
บัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมา
With continued happiness and prosperity until now

อยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่
We all live our lives in this vast land
ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพา
Thailand used to be powerful in the East
ทุกทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดา
Every morning we are proud to see Thai flag flies
ว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใส
And we realize how happy we live with a bright future

บัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดผ่อง
Now we prosper with pure determination
พี่น้องจงแซ่ซ้องชาติไทย
We all praise Thailand
รักษาไว้ให้มั่นคง
We will protect our country firmly
เทิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกล
We will uphold the tri-colored flag
ชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่
And salute our great nationality
ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน
In our motherland, Thailand