บ้านเกิดเมืองนอน คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

คอนเสิร์ต 80 ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน
ศิลปิน คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์
บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์


ขอขอบคุณ
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี