B52 แผนปรับเพิ่มทุนขาย RO-PP จ่อล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง-ปลดล็อก C

ผู้ถือหุ้น B52 อนุมัติเพิ่มทุน RO 143 ล้านหุ้น และ PP 71 ล้านหุ้น พร้อมล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยงภายในปีนี้คาดจะปลดเครื่องหมาย C ภายในเดือนพ.ค.นี้ พร้อมจับมือพันธมิตรรายใหญ่ร่วมพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ "ทันใจดี" ล่าสุดยอดสมาชิกพุ่งแตะมากถึง 70,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

B52 แผนปรับเพิ่มทุนขาย RO-PP จ่อล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง-ปลดล็อก C

นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) B52 เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 107,353,299 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 465,197,630.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ไม่เกิน 214,706,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม จำนวน 143,137,732 หุ้น และ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 71,568,866 หุ้น

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน โดยการทำเป็น general mandate ให้อำนาจกรรมการในการเพิ่มทุน ได้ทันทีในกรณีที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อม และความคล่องตัวในกรณีในการขยายกิจการ หรือร่วมทุนกับ strategic partner

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯมีความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างเต็มกำลัง หลังจากมีการปรับโครงสร้างทุน(ลดทุนชำระแล้ว)ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ทำให้มีส่วนเกินทุนอันเกิดจากการลดทุน(ทุนสำรองอื่น) จำนวน 983ล้านบาทเศษ

โดยสามารถที่จะนำส่วนเกินทุนดังกล่าวมาล้างขาดทุนสะสมและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้หากนำส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมที่มีรวมกันจำนวนมากกว่า 1,124ล้านบาทเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มาหักล้างกับส่วนเกินทุนดังกล่าว จะทำให้เหลือขาดทุนสะสมเพียงจำนวน 141ล้านบาทเศษ และคาดว่าบริษัทน่าจะมีโอกาสที่จะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมดเกลี้ยงภายในปีนี้ ซึ่งจะทำให้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯเดินหน้าพัฒนาต่อยอดธุรกิจค้าปลีกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ "ทันใจดี" ซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นรูปแบบใหม่ โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกร้านค้ามากกว่า 70,000 ร้านค้าทั่วประเทศ และอยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรรายใหญ่หลายราย เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อยอดไปในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก การเงิน และฟินเทคฯ โดยจะสนับสนุนการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคต

"ภายหลังจากที่บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างทุนเรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างยิ่งในการเดินหน้าขยายธุรกิจให้เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ ขณะเดียวกันภาพรวมของธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 1/2565 มีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) กำหนด ดังนั้นจึงคาดว่า B52 น่าจะปลดล็อกเครื่องหมาย C ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้" นางสาวนราวดี กล่าวในที่สุด

คุณกำลังดู: B52 แผนปรับเพิ่มทุนขาย RO-PP จ่อล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง-ปลดล็อก C

หมวดหมู่: หุ้น

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000322

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด