บุคลากรทางการแพทย์ ร้องขาดแคลนหน้ากากอนามัยใช้ใน รพ.

บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แต่ขณะนี้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ ศัลยแพทย์ผ่าตัดหลายโรงพยาบาลต้องนำหน้ากากอนามัยมาใช้ซ้ำหลายครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: