รพ อาภากรเกียรติวงศ์จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

วันนี้ 21 ต.ค.62 พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ มาเป็นประธาน ในกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ทหาร ในสังกัดเข้าร่วมในกิจกรรม จากนั้นได้มีพิธีทำบุญใส่บารตพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สำหรับปี 2562 กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฎิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งในนี้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง บอร์ดนิทรรศการความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาและบอร์ดกิจกรรมบ้านพิงรัก
พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ กล่าวว่า วันพยาบาลแห่งชาติ นั้นนับได้ว่าเป็นการเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ขอให้เราร่วมใจกัน ตั้งปราน ที่จะดำเนินตามรอ พระยุคลบาท ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ ทีรับผิดชอบ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมานะ พยายาม และความ ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนขออวยพรให้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และประสบความสำเร็จทุกประการ
และในโอกาสเดียวนอกจากวันนี้จะเป็นวันพยาบาลแห่งชาติแล้วยังเป็นวันทันตสาธาณสุขแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงสาธาณสุขให้ส่วนราชการทั่วประเทศ จัดโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ตรวจเช็คให้บริการทันตกรรมเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจให้คำนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันและการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบตคุมโรคในช่องปาก เพื่อลดการสูญเสียฟันแก่ผู้ป่วย เป็นการบริการโดยไม่คิดมูลค่า ตั้งเวลา 08.30-12.00 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

1 ความคิดเห็น:

ผมเป็นคน ขี้อิจฉา
ผมเป็นคน ขี้อิจฉา:
เรารักทหารเรือ