9 มทร.ประกาศเจตนารมณ์ชัดปลอดซื้องานวิจัย

9 มทร.ประกาศเจตนารมณ์ชัดปลอดซื้องานวิจัย

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวนักวิชาการในไทยจ่ายเงินซื้องานวิจัยที่ตัวเองไม่ได้ทำเพื่อใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของผลงาน และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนั้น เรื่องนี้กลุ่ม 9 ราชมงคล ได้มีการติดตาม ข่าวอย่างใกล้ชิด เพราะถือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อวงการการศึกษาของไทย และเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ 9 มทร. เคยมีการหยิบยกถึงประเด็นดังกล่าวมาปรึกษาหารือกันมาโดยตลอด เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตเรื่องงานวิจัย โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของจริยธรรมงานวิจัย

ฐานะประธาน ทปอ.มทร.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เมื่อมีกระแสข่าวการจ่ายเงิน ซื้องานวิจัย และเพื่อยืนยันความสุจริตของทั้ง 9 มทร. ที่ประชุม ทปอ.มทร. จึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการกระทำผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย และจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าบุคลากร ของ มทร.มีการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณดังกล่าว พร้อมทั้งจะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีการช่วยเหลือกัน นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยของราชมงคลไปหาวิธีการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของทั้ง 9 มทร.ต่างยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย โดยมีการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดที่ชัดเจน

“ทั้งนี้ กลุ่ม 9 ราชมงคลต่างมุ่งหวังที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นกับกลุ่มราชมงคลของเรา เพราะทุกราชมงคลต่างเห็นตรงกันว่า ราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาที่มีเกียรติสูง ดังนั้น จะต้องเป็นตัวอย่าง หรือ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษาและประชาชน” รศ.ดร.สมหมายกล่าว.

คุณกำลังดู: 9 มทร.ประกาศเจตนารมณ์ชัดปลอดซื้องานวิจัย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2609833

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด