9 คำถาม - ตอบ COVID-19 โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

9 คำถาม - ตอบ COVID-19
โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามข่าวสารจากช่องทางอื่น ๆ ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/MHESIThailand
Twitter : @MhesiThailand
Website : https://www.mhesi.go.th
Call Center 1313

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: