8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

พระปรีชางามเด่นเห็นประจักษ์
จริยวัตรเป็นหลักงามตามวิถี
พระเมตตาเปี่ยมท้นล้นภักดี
พระไมตรีกอบเกื้อเอื้อชาติไทย


ลุวาระมงคล ธ ทรงศรี
น้อมสดุดีเบื้องยุคลดลสมัย
ขอพระองค์ทรงเกษมเปรมหทัย
ร้อยดวงใจถวายชัยคู่ไทยนาน
......................
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ในนามสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

#PPTVHD36
----------
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
Facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
Twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
Instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/
Line TV : https://tv.line.me/st/pptvhd36

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: