50 ปีเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก-หมั่นเช็กรีบรักษา

50 ปีเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก-หมั่นเช็กรีบรักษา

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยในชายไทย ปัจจุบันพบมากเป็นอันดับ 4 ของมะเร็งที่พบทั้งหมดในเพศชาย ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากรายใหม่ประมาณ 3,700 รายต่อปี หรือมีอุบัติการณ์ 7.7 รายต่อประชากร 100,000 คน และแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากประมาณ 1,700 ราย ปัจจุบันสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีการศึกษาวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น อายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อภายในต่อมลูกหมากเจริญเติบโตและมีการแบ่งตัวที่ผิดปกติไม่สามารถควบคุมได้ ระยะเริ่มแรกอาจไม่แสดงอาการแต่เมื่อมะเร็งลุกลามอาจทำให้เกิดการกดทับบริเวณท่อปัสสาวะ เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมักมีปัญหาการถ่ายปัสสาวะ ทั้งอาการอาจคล้ายกับโรคต่อมลูกหมากโตหรือปัญหาอื่นๆ ของต่อมลูกหมาก ดังนั้น ผู้ป่วยควรสังเกตความผิดปกติและรีบปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือการตรวจหาความเสี่ยงมีหลายวิธี เช่น การ
เจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง การตรวจทางทวารหนัก ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ส่งผลให้การรักษาได้ผลดีมีโอกาสหายขาดจากโรคสูงขึ้น.

คุณกำลังดู: 50 ปีเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก-หมั่นเช็กรีบรักษา

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2464904

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด