5 ขั้นตอน ลงทะเบียนลดค่าไฟ ง่ายๆ /ขึ้นขอมูลไม่ถูต้อง /บัตรนี้ลงทะเบียนไปแล้ว ทำตามนี้

5 ขั้นตอน ลงทะเบียนลดค่าไฟ ง่ายๆ /ขึ้นขอมูลไม่ถูต้อง /บัตรนี้ลงทะเบียนไปแล้ว ทำตามนี้

,#ลงทะเบียนลดค่าไฟ,#วิธีลงทะเบียนลดค่าไฟ,#ช่วยค่าไฟ

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ “นครหลวง”
เข้าสู่เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th...

สำรอง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

มีข้อสงสัย/สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1129 PEA Call Center หรือแฟนเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/

ชี้แจง
กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: