4 ส.ค. นายกฯ นำคณะลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามปัญหาน้ำ แก้วิกฤติภัยแล้ง

4 ส.ค. นายกฯ นำคณะลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามปัญหาน้ำ แก้วิกฤติภัยแล้ง

“พล.อ.ประยุทธ์” ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี 4 ส.ค. 65 ติดตามปัญหาน้ำ แก้วิกฤติภัยแล้ง ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแคว ชูแลนด์มาร์กแห่งใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาประชาชน

วันที่ 3 ส.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.กาญจนบุรี ในพรุ่งนี้ (4 ส.ค. 2565) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและมีภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา และเป็นพื้นที่เขตเงาฝน ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน รวมทั้งขาดแคลนระบบชลประทาน ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง

จากนั้นช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะ เดินทางต่อไปติดตามการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ ที่มีการแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำบริเวณแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย อาทิ การดำเนินการด้านกฎหมาย การลดมลภาวะทางเสียง การก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับแพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเรือชาวแพที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือโดยจัดสร้างจุดชมวิวสกายวอล์กบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่และพื้นที่สาธารณะของชาวเมืองกาญจนบุรี ตลอดจนจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ จัดทำเป็นวอล์กกิ้งสตรีทเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชาวกาญจนบุรี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

สำหรับการลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ในครั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมคณะ.

คุณกำลังดู: 4 ส.ค. นายกฯ นำคณะลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามปัญหาน้ำ แก้วิกฤติภัยแล้ง

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2462921

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด