๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๖ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ (ช่วงที่ ๒)

(ช่วงที่ ๒) ตัวแทนพระภิกษุวัดอัมพวัน นำผู้ปฏิบัติธรรม ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ที่มาร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่วัดอัมพวัน ร่วมเจริญพุทธมนต์บทเมตตาใหญ่ และบทอื่นๆ ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: