3 สิ่งไม่ปกติในตรุษจีนปีเถาะ 2566 มีอะไรบ้าง

3 สิ่งไม่ปกติในตรุษจีนปีเถาะ 2566 มีอะไรบ้าง

3 สิ่งไม่ปกติในตรุษจีนปีเถาะ 2566 ที่จิตรา ก่อนันทเกียรติ นักสะสมความรู้เรื่องจีน ได้ทำการค้นหาข้อมูลแล้วพบว่าตรุษจีนปีนี้ต่างไปจากปีก่อนๆ ที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

1. ฤกษ์ไหว้ไฉ่ซิงเอี๊ยเปลี่ยนไป

ตามปกติแล้วฤกษ์ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในวันไหว้ของตรุษจีนปีอื่นๆ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันจ่ายไปจนถึงเวลา 01.00 น. ของวันไหว้ เพราะเป็นเวลาชวด ซึ่งเป็นเวลาใหม่ของวันใหม่ คือวันที่ 1 เดือน 1 ของจีน เนื้อแท้คือการไหว้โลกที่หมุนรอบตัวเองและรอบพระอาทิตย์ แต่สำหรับตรุษจีนปีเถาะ 2566 นี้ ฤกษ์ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยจะเปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากปีนี้โลกหมุนเข้าทางทิศตะวันออก และเวลา 23.00-01.00 น. ของวันที่ 21 เข้าสู่วันที่ 22 โลกอาจยังไม่ได้ตั้งตรงอย่างดี จึงขยับไปไหว้ตอน 01.00-03.00 น. แทน ซึ่งเป็นเวลาที่โลกตั้งตรงสวยแล้ว

ฤกษ์ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในวันไหว้ปีนี้เลื่อนออกไปเป็นเวลา 01.00-03.00 น. ของวันที่ 22 ม.ค. 66 จากเดิมจะเป็นเวลา 23.00 น. ของวันที่ 21 ม.ค. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 22 ม.ค. 2566
ฤกษ์ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในวันไหว้ปีนี้เลื่อนออกไปเป็นเวลา 01.00-03.00 น. ของวันที่ 22 ม.ค. 66 จากเดิมจะเป็นเวลา 23.00 น. ของวันที่ 21 ม.ค. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 22 ม.ค. 2566

“ส่วนตัวจับสังเกตว่าปีนี้อาจจะได้อะไรตามที่คาดไว้ช้าลง ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ ได้แต่ได้ช้าลง ซึ่งฤกษ์การไว้ไฉ่ซิงเอี๊ยที่ช้าลงกว่าปกติอาจจะทำให้เราได้อะไรช้าลงตามไปด้วย แต่ก็ไม่ซีเรียส” จิตรา ก่อนันทเกียรติ นักสะสมความรู้เรื่องจีน กล่าว

2. วันเปลี่ยนปีนักษัตรเลื่อนออกไป 14 วัน

“ขอเป็นความรู้แบบไม่ลึกเกินไปว่า คนจีนจะมี 2 ปฏิทิน คือปฏิทินชาวบ้านพอเปลี่ยนปีตรุษจีนก็เปลี่ยนปีนักษัตร แต่ในปีปฏิทินโหราศาสตร์จีนจะแบ่ง 12 เดือนออกเป็น ครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลัง เท่ากับแบ่งเป็น 24 โจ่ยห่าวแปลง่ายๆ ว่า 24 เทศกาลฤดูกาล และมี 4 ฤดู คือร้อน ใบไม้ผลิ ใบไม่ร่วง และหนาว นี่เป็นความลึกในภูมิปัญญาจีนที่จับสังเกตตามภูมิประเทศและภูมิอากาศ วันลิบชุงคือวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ ตามปฏิทินโหราศาสตร์จีนจะถือวันนี้เป็นวันเปลี่ยนองค์ไท้ส่วยเอี๊ย และเปลี่ยนปีนักษัตร ปีนี้วันลิบชุงคือวันที่ 4 ก.พ. ซึ่งปกติแล้ววันลิบชุงจะห่างจากวันตรุษจีนแค่ ไม่กี่วัน แต่ปีนี้ห่างออกไป 14 วัน นี่คือสิ่งไม่ปกติในปีนี้”

ทั้งนี้ จิตราได้กล่าวเสริมว่าปฏิทินจันทรคติของจีนจะมาจากการที่คนโบราณให้คนเก่งๆ ยุคนั้นจับสังเกตสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น การจับวงจรพระจันทร์ แล้วก็พบว่า 1 ปี มี 12 เดือน จันทร์เพ็ญถึงจันทร์เพ็ญใช้เวลา 29 วัน มี 6 เดือน ใช้เวลา 30 วัน มี 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี มี 354 วัน เมื่อเทียบกับปฏิทินสุริยคติที่ 1 ปี มี 365 วัน การไม่ตรงกันในปีนี้จึงทำให้วันตรุษจีนกับวันลิบชุงอยู่ห่างกันออกไปถึงเกือบครึ่งเดือน

3. ปีนี้มีเดือนชงซ้ำกัน 2 เดือน

“ต้องขอโทษถ้ามีหมอดูบอกว่าเดือน 1 จีนคือเดือนชวด เดือน 2 จีนคือเดือนฉลู ข้อนี้ต้องขอโทษไว้ก่อน เพราะในความถูกต้อง เดือน 1 จีนคือเดือนขาล เดือน 2 จีนคือเดือนเถาะ ปีนี้มีเดือนซ้ำ คือเดือนเถาะ เป็นเดือน 2 ซ้ำ ซึ่งปฏิทินจีนต้องมีการเพิ่มเดือนซ้ำในทุก 3 ปี ปีนี้เป็นการเพิ่มเดือน 2 ซ้ำ ทำให้คนที่ชงปีเถาะ ก็จะชงเดือนเถาะด้วยถึง 2 เดือน”

ทั้งนี้ จิตราได้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้เรื่องนักษัตรของจีนสำหรับคนทั่วไปที่อาจเข้าใจว่ามีแค่ปีนักษัตรเท่านั้น แต่ความจริงแล้วมีทั้งเวลานักษัตร วันนักษัตร และเดือนนักษัตรด้วย โดยเริ่มต้นจากการให้ประจำที่เวลา 1 วัน มี 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 12 ช่วงเวลา เริ่มด้วยเวลาแรก 23.00-00.59 น. เป็นยามชวด แล้วไล่เวลาต่อไปเป็นฉลู, ขาล, เถาะ, มะโรง, มะเส็ง, มะเมีย, มะแม, วอก, ระกา, จอ และกุน ส่วนเดือนก็เช่นกัน 1 ปี มี 12 เดือน ก็มีนักษัตรประจำทุกเดือน แต่เริ่มจาก เดือน 1 เป็นเดือนขาล เดือน 2 เป็นเดือนเถาะ เดือน 3 เป็นเดือนมะโรง ก็ไล่ไปจนถึงเดือน 11 เป็นเดือนชวด, เดือน 12 เป็นเดือนฉลู

นอกจากปีนักษัตรจีนแล้ว ยังมีเวลานักษัตร วันนักษัตร และเดือนนักษัตรอีกด้วย
นอกจากปีนักษัตรจีนแล้ว ยังมีเวลานักษัตร วันนักษัตร และเดือนนักษัตรอีกด้วย

“ในแต่ละวันก็มีนักษัตรประจำเช่นกัน วันตรุษจีน 22 ม.ค. 2566 เป็นวันมะโรงชงจอ 23 ม.ค. 2566 เป็นวันมะเส็งชงกุน ดังนั้นก่อนถึงวันที่ 4 ก.พ. 2566 ที่จะเปลี่ยนจากไท้ส่วยขาลเป็นเถาะ จะมีวันน่าจับสังเกตคือวันพฤหัสบดี 26 ม.ค. 2566 เป็นวันที่ 5 เดือน 1 จีน คนขาลชงวอก คนจะอยู่ในช่วงเดือน 1 จีนเป็นเดือนขาลชงวอก และ 26 ม.ค. 2566 เป็นวันวอกชงขาล”

  • 20 ก.พ. 2566 เริ่มเดือน 2 จีน คือเป็นเดือนเถาะ คนเกิดเถาะชงระกา ก็จะเข้าเดือนเถาะชงระกา
  • วันที่ 20 ก.พ. 2566 เป็นวันระกาชงเถาะ
  • วันที่ 26 ก.พ. 2566 เป็นวันเถาะชงระกา

"ขอประมาณว่า เป็นช่วงชงทั้งปี เดือน และวัน ส่วนนักษัตรของเวลาในแต่ละวัน เวลาเถาะคือ 05.00-07.00 น. เวลาระกาคือ 17.00-19.00 น."

สำหรับวิธีไหว้เจ้าแบบที่ จิตรา ก่อนันทเกียรติ ถือปฏิบัติมาโดยตลอดคือไปไหว้เจ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และไม่ไปไหว้เจ้าที่ศาลช่วงคนเยอะ รอให้คนซาก่อนค่อยไปไหว้ และไม่ต้องรอให้ชงค่อยไปไหว้

“ควรไหว้เจ้าเรื่อยๆ และควรไปก่อนที่คนจะเยอะ เลือกไหว้ศาลเจ้าที่คนน้อยๆ ทั้งเราและเจ้าจะได้ไม่เหนื่อย” จิตรา กล่าว

คุณกำลังดู: 3 สิ่งไม่ปกติในตรุษจีนปีเถาะ 2566 มีอะไรบ้าง

หมวดหมู่: วัฒนธรรม

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2608116

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด