3 หุ่นยนต์อเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โชว์ตัวงาน 80 ปี เกษตรนนทรี

3 หุ่นยนต์อเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โชว์ตัวงาน 80 ปี เกษตรนนทรี

“ในห้วง 2 ปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดระบาด ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยการรวบรวมมันสมองและประสบการณ์ความรู้นำมาสร้างหุ่นยนต์ไร้คนขับ สามารถบังคับด้วยรีโมตคอนโทรล สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ขึ้นมา 3 ขนาด หุ่นยนต์ตัวแรกเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ สูงกว่า 5 เมตร มีล้อตีนตะขาบทรงสามเหลี่ยม ใช้เวลาสร้าง 1 ปี หุ่นยนต์ตัวที่ 2 เป็นหุ่นยนต์สูงประมาณ 2 เมตรครึ่ง ใช้เวลาสร้าง 6 เดือน และหุ่นยนต์ตัวที่ 3 เป็นหุ่นยนต์สูง 1 เมตร ใช้เวลาสร้าง 3 เดือน”

ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รักษาการหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บอกว่า หุ่นยนต์ทั้ง 3 ขนาด สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ มีทั้งการปลูกพืช การตัดหญ้า การฉีดพ่นสารเคมี และอื่นๆอีกหลายภารกิจ
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อเกษตรกร ลงลุยในแปลงนาแปลงข้าว แปลงมันสำปะหลัง แปลงอ้อย และพืช ชนิดอื่นๆ เริ่มตั้ง แต่การปลูกพืช การตัดต้นพืช การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

“หุ่นยนต์ตัวแรกใช้งบประมาณไม่ถึง 5 แสนบาท ตัวที่สองใช้งบประมาณไม่เกิน 3 แสนบาท และตัวที่ 3 ไม่เกิน 1 แสนบาท แต่หากเทียบกับคุณภาพที่ได้นำมาใช้งาน ถือว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับหุ่นยนต์ทั้ง 3 ขนาดนี้ได้ทดลองในแปลงปลูกพืชมานานกว่า 1 ปี พบว่าสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของเกษตรกร ทั้งการปลูกพืช การตัดแต่งต้นพืช และการหว่านปุ๋ย ฉีดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยที่ตัวเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในแปลงปลูกพืชแต่อย่างใด เพราะเราควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรลที่มีรัศมีการใช้งานไกลถึง 300 เมตร โดยวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด นำมาจากวัสดุในบ้านเราทั้งสิ้น ไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่อย่างใด เช่น รีโมตควบคุม ก็ใช้ รีโมตจากรถยนต์บังคับเด็กเล่นราคา 1,500 บาท”

รักษาการหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ มก. เผยอีกว่า หากเทียบกับหุ่นยนต์จากต่างประเทศที่มีราคาสูง เพราะเขาคิดค่าไอเดียรวมไปด้วย แต่ของคณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตร ศาสตร์ เราใช้สมองของเราเอง เลยทำให้มีราคาที่ถูกลงมาก และเราพร้อมที่จะให้ผู้สนใจเข้ามาหาความรู้หรือชมหุ่นยนต์ของเราได้ที่ในงานเกษตรแฟร์ ในวันที่ 3–11 กุมภาพันธ์นี้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

คุณกำลังดู: 3 หุ่นยนต์อเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โชว์ตัวงาน 80 ปี เกษตรนนทรี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2621766

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด