28 มี.ค. 64 การเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ทราบผลไม่เป็นทางการแล้วร้อยละ 98

บรรยากาศการปิดหีบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และการนับคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งย่อยต่างๆ 89 หน่วยเลือกตั้งในเขตท้องที่เทศบาล เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (28 มี.ค. 64) หลังเวลา 17.00 น. ได้มีประชาชนให้ความสนใจติดตามดูผลการนับคะแนนอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งผลการนับคะแนนหลายหน่วยเลือกตั้งในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้มีการนำผลคะแนนส่งไปยังศูนย์รวมคะแนน ก่อนจะมีการสรุปผลคะแนนส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง และได้มีการนำผลคะแนนจัดแสดงขึ้นจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางไปพร้อมๆ กัน
ซึ่งจนถึงขณะนี้ (เวลา 22.00 น.) เทศบาลนครลำปาง ได้มีการตรวจนับผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เสร็จสิ้นไปแล้วกว่าร้อยละ 98 โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครลำปาง ตัวเต็งหมายเลข 2 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อายุ 73 ปี หัวหน้ากลุ่มนครลำปาง มีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งตามความคาดหมาย ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวลำปางในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปางไปอย่างท่วมท้น ด้วยจำนวนคะแนนรวมกว่า 6,126 คะแนน ซึ่งคาดว่าจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครลำปางอย่างแน่นอน ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทางเทศบาลนครลำปางได้มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมด 89 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมด 42,142 คน แบ่งเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเขตที่ 1 จำนวน 10,318 คน, เขตที่ 2 จำนวน 10,716 คน, เขตที่ 3 จำนวน 10,266 คน และเขตที่ 4 จำนวน 10,842 คน ซึ่งจากผลการเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงออกใช้สิทธิเพียงประมาณร้อยละ 56 เท่านั้น
และสำหรับในส่วนของการเลือกตั้งอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ประชาชนชาวลำปางให้ความสนใจไม่แพ้กัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี คือ เขตเลือกตั้งในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายดนูดล วรรณปลูก อดีตนายกเทศมนตรี เมื่อปี 2545 หัวหน้ากลุ่มพลังไทย สังกัดกลุ่มบ้านสวน ของนายไพโรจน์ โล่สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคเพื่อไทย และหมายเลข 2 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเมืองเขลางค์นคร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร คนล่าสุด โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง 96 หน่วยในเขตพื้นที่ ปรากฏว่านายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง มีคะแนนนำมาอย่างขาดลอย และคาดว่าจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ติดต่อกันอีกหนึ่งสมัย