28 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: