ธิดาประจำอำเภอ-The Richman Toy [Unofficial MV]

มิวสิควีดีโอ รายวิชา Lighting Design : กลุ่ม 3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชั้นปีที่ 3 เอกวิทยุโทรทัศน์ สาขานิเทศศาสตร์

ขอขอบคุณ เพลง ธิดาประจำอำเภอ The Richman Toy