ร.10 ทรงเปิดงานอุ่นไอรักฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ข่าวดึก #NBT2HD

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" และกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: