Live (สด) เสวนาเรื่อง "ฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญ 2560" เวทีเสวนาวิชาการวันรัฐธรรมนูญ

เสวนาเรื่อง "ฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญ 2560" เวทีเสวนาวิชาการวันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 จาก ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: