ข่าว3มิติ เสวนา"ฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญปี 2560" (10 ธันวาคม 2561)

การจัดเวทีเสวนาเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 3 พรรคการเมือง เห็นตรงกันถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่จะต้องแก้ไขในอนาคต ขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ เห็นว่าผลพวงทั้งกระบวนการ และเนื้อหาจะนำไปสู่วิกฤตความศรัทธาและเชื่อมั่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: