“10 ธ.ค.” วันรัฐธรรมนูญ อดีต ปัจจุบัน อนาคต

“10 ธ.ค.” วันรัฐธรรมนูญ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของรัฐธรรมนูญไทยเป็นอย่างไร และคำถามสำคัญ ทำอย่างไรรัฐธรรมนูญจะ “ถาวร” จริงๆเสียที กับ “ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย” นักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.pptvhd36.com/news/94608

#รัฐธรรมนูญ #วันรัฐธรรมนูญ #พรสันต์เลี้ยงบุญเลิศชัย
----------

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/
google+ : https://plus.google.com/+PPTVHD36

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: