สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารของประเทศไทย ซึ่งเป็นพระอิสริยยศของผู้ที่จะสืบราชสมบัติต่อจากพระมหากษัตริย์ไทย โดยสยามมกุฎราชกุมารจะดำรงพระยศนี้ไปจนกว่าพระมหากษัตริย์จะสวรรคตหรือสละราชสมบัติ
พระอิสริยยศนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงกำหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2429 เพื่อเป็นรัชทายาทแทนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า และตำแหน่งพระมหาอุปราช ซึ่งใช้สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต และนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2559

บัดนี้ ราชบัลลังก์ว่างลง จำเป็นต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาล คณะรัฐมนตรีจึงแจ้งรัฐสภาประชุมเพื่อรับทราบ และอัญเชิญเป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

3 ความคิดเห็น:

มูฮําหมัด ดาวดึง
มูฮําหมัด ดาวดึง:
ผมรัก พระมหากษัตรย์มหาวชิราลงกรณ์ จะรักท่านตลอดไป พ่อ ร.10
ชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด ชีวิตนี้เรามีกันแค่คนละ26000กว่าวันเท่านั้น
ชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด ชีวิตนี้เรามีกันแค่คนละ26000กว่าวันเท่านั้น:
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
aoliver aoliver
aoliver aoliver:
ทรงพระเจริญ