วีธีเปลี่ยนรหัสแบบง่ายและวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีกดเงินสดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อใช้ครั้งแรก
ผู้สูงอายุในโครงการที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 100 บาท จากเดิมได้รับ 300 บาท รวมเป็น 400 บาท ขณะที่ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 50 บาท จากเดิมได้รับ 200 บาท รวมเป็น 250 บาท โดยจะจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่มจ่ายครั้งแรกวันที่ 15 ส.ค.2561 ไปจนถึง 15 มี.ค.2562 โดยการจ่ายเงินของเดือน ส.ค. เป็นการจ่ายสมทบย้อนหลังของเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1355458