ซ้อมใหญ่พิธีเปิดงาน "อุ่นไอรักฯ"

รายงานสด...จาก พระลานพระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ที่วันนี้มีการซ้อมใหญ่เสมือนจริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: