วันพ่อแห่งชาติ 2561

28 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย เดินขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เริ่มเดินขบวนตังแต่วัดตาพระยาถึงเทศยาลตำบลตาพระยา และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลตาพระยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: