วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และพิธีเคารพธงชาติเนื่องในวันชาติ 2561

โรงเรียนบ้านนาสารจัดกิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และพิธีเคารพธงชาติเนื่องในวันชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: