ร่วมบุญร่วมใจ...รำลึกพระคุณ "พ่อ" ในวันพ่อแห่งชาติ โดย พระครูสิริคุณากร

#วัดชลประทานรังสฤษดิ์#พระครูสิริคุณากร#วันพ่อแห่งชาติ
ร่วมบุญร่วมใจ...รำลึกพระคุณ "พ่อ" ในวันพ่อแห่งชาติ
#วันพ่อ
#วันพ่อแห่งชาติ
#พระปัญญานันทมุนี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: