ปลูกไม้ยางนา ในวันวันพ่อ

ปลูกป่า ต้องปลูกจากใจ และต้องปลูกที่ใจ ไม่ใช่ปลูกที่ไร่ ไม้จึงจะโตดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: