วันดินโลก 5 ธันวาคม

ประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจด้านดิน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม