ชี้ชัดเจาะลึกจัดให้ วันดินโลก

พิธีเปิดงานวันดินโลกปี 2561 ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ต.บางโทรัด อ.เมืองจ.สมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 10.45 น.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี.โดยมีรองผู้ว่าข้าราชการ.หัวหน้าหน่วยข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมงานพร้อมคัน ... ด้านนายวิโรจณ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาครตำบลบางโทรัดอำเภอเมืองสมุทรสาครได้จัดพิธีเปิดงานวันดินโลก
ทั้งได้กล่าวรายงานว่า..องค์กรสหประชาชาติมีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นวันดินโลกด้วยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก สำหรับการจัดก็เพื่อให้ คิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ...เนื่องจากทรัพยากรดินมีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกซึ่งเป็นแหล่งที่มาของปัจจัย 4 เพื่อดำรงชีพได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคทั้งทางตรงและทางอ้อมหากเราใส่ใจดูแลดินให้ดีแล้วเราและสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะสามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนสืบไป
ข่าว : แกละชี้ชัดเจาะลึก
ตัดต่อ : โตสชี้ชัดชี้ชัดเจาะลึก