คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.

โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: