5 ธันวาคม วันพิพากษา

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดใน สังคม ไม่ใช่ คนทำชั่ว มากขึ้น ไม่ใช่ คนทำดี น้อยลง แต่..อยู่ที่คนเราแยกแยะไม่ได้ว่า อะไรชั่ว อะไรดี

**สละเวลา 20 นาที ชมคลิป การล้างสมอง เทคนิคการควบคุมความคิดความเชื่อคนในสังคม เพื่อง่ายต่อการปกครอง

Propaganda ล้างสมองบันลือโลก (อย่าคิดว่าตัวเองฉลาด ไม่มีใครมาล้างสมองได้) ตื่นเถิดพี่น้องชาวไทย **
https://www.youtube.com/watch?v=7-ca3qWgzUQ(ตอน 1/9) การปฏิวัติประชาธิปไตยไทย, สุกิจ, VOT
https://www.youtube.com/watch?v=KlKUhdxHwHc


ติดตามข้อมูลได้ที่...
สถานีแม่ข่าย Sanamluang20082008 และ สถานีพันธมิตรทั่วโลก
https://www.youtube.com/channel/UC7xI9vQ7W4iwM18tT2XBMlw

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: