ลูกสุนัขชิวาว่า ลืมตาดูโลก (Shi Hua Hua)

เด็กๆบางตัวลืมตาแล้ว หลังคลอดประมาณ10-15 วัน