ร.ร.วัดบ้านนา (ฟินวิทยา) จ.ชลบุรี ทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหรแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2561

วันที่ 4 ธ.ค 2561 ที่บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์(บวร) โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค. 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น.ส.อำพร บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยา) พร้อมคณะครู- ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความเป็นสิริมงคล และเป็นการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมกันทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป

#โรงเรียนวัดบ้านนา
#ทำบุญตักบาตร
#วันพ่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: