ตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ 2561

ตักบาตรในพิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: