เด็ก 11 ขวบ สอนสุนัขชิวาว่าด้วยตัวเอง

น้องซันซันเด็กชายวัยเพียง 11 ปี สามารถสอนน้องชิวาว่าให้เดินในสายจูงและคำสั่งนั่งคอยได้
https://www.petoasis2007.com
https://www.facebook.com/petoasisthailand
Tel : 083-757-9110