กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๘๗ พรรษาองค์ราชามหาราช)

ณ โรงเรียนจำนงค์วิทยา
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: