"เพลงประเทศกูมี" ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือไม่? | ทนายเดชา

27/10/61 ทนายคลายทุกข์ ได้แพร่ภาพสด #เพลงประเทศกูมี ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือไม่ [email protected]:ทนายคลายทุกข์ (ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์): https://goo.gl/3pRfjj

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: