"เพลงประเทศกูมี" ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือไม่? | ทนายเดชา

27/10/61 ทนายคลายทุกข์ ได้แพร่ภาพสด
#เพลงประเทศกูมี ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือไม่
[email protected]:ทนายคลายทุกข์ (ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์): https://goo.gl/3pRfjj

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: