พุทธธรรมวันออกพรรษา 2561

พุทธธรรมวาระพิเศษ วันออกพรรษา 2561
เผยแผ่ธรรมเช้าวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
http://phusawan.com/webboard/index.php
https://www.facebook.com/phusawanchiangkhong/

เนื่องด้วยวาระของการออกพรรษา พระยาธรรมิกราช จึงได้เข้าเฝ้า ขอฟังธรรมจากพุทธองค์ ซึ่งทรงมีพุทธโอวาทอย่างไร ขอให้ไปฟังดู


https://www.youtube.com/watch?v=aOJ0fxkIr1g

1 ความคิดเห็น:

พีรญา สนธิ์พุก
พีรญา สนธิ์พุก:
กราบสาธุพระพุทธเจ้าข้า...