พิธีการตักบาตรเทโวโรหณะ โบสถ์นิพพาน วัดท่าไม้

วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้แพร่ภาพสด 9 ชม. · #แชร์ด้วยรวยไว บุญทาน ศีล สมาธิ ปัญญา พระพุทธเจ้า เปิดโลกธาตุ ฉัพพรรณรังสี ไม่เจ็บไม่จน ด้วย สละข้าวของทรัพย์ทำทาน พิมพ์สาธุ นะลูก ทันใจฟ้าเปิดทาง สวรรค์ เมตตา อนุโมทนาบุญ อย่างยิ่ง ตักบาตรเทโวโรหณะ โบสถ์นิพพาน วัดท่าไม้ อู่ทะเลบุญ กุศลยิ่ง สุขใจมาก ปิติมาก https://www.facebook.com/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-517591915381516/?modal=admin_todo_tour

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: