หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง เทศน์วันออกพรรษา

พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

25 ความคิดเห็น:

ภังคีษ์ เพ็ชรรักษา
ภังคีษ์ เพ็ชรรักษา:
ปัญญา.ป3.ชีวิตคน กะคือ จั่งต้นไม้.ที่ต้องไหย่.ไปข้างหน่า.โลกมนุษย์นั้นหนา.ก้เหมือน.กะศาลา.ต้องศึกษา.ให้ฮู้แจ้ง.ธรรมะ .กะคือ ธรรมชาติ.หนาวกะอยุ่ยาก..ฮ้อน.กะลำบากแฮง..นิพพาน กะคือแสงแดด.กะสายลม.เย็น.สบายดี.แม้ฮู้ธรรมะ..กะต้องเรียน.ทางโลก.หลง.โกรธ.โลภ.บ่แม่นว่า.บ่ดี..ขอให้ใซ้ ถูกวิธี.นิพพานนี้อาจต้องใช้.หลงนั้น.ให้หลงแค่ ความดีกะ.นิพพาน.ส่วนโกรธนานๆ.ให่โกรธ แต่ความซั่ว.ตัวโลภนั้น.ให้โลภแต่ความดี.3สิ่งที่เว้ามานี้.ใซ้ไห่.ถูกวิธี.ชีวี.จะมีสุขเอยยย.
เคที่ เคที่
เคที่ เคที่:
หลวงพ่อท่านเทศน์ 11 ตุลาคม 2535 กลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณภาพ ถ้าจำไม่ผิด 30 ตุลาคม 2535 หลวงพ่อท่านทุ่มเทเผยแผ่พระศาสนาทั้งชีวตของท่าน ขออนุโมทนาสาธุค่ะ
Mr.Chaitat Poungtong
Mr.Chaitat Poungtong:
เทวดายังเสี่ยงที่จะลงนรก ท่านเลยให้มุ่งไปนิพพาน
Snicky Temper
Snicky Temper:
กราบ อนุโมทนา สาธุ สาธุค่ะ
ปฏิสัมภิทัปปัตโต ฉฬภิญโญ เตวิชโช สุกขวิปัสสโก
ปฏิสัมภิทัปปัตโต ฉฬภิญโญ เตวิชโช สุกขวิปัสสโก:
กราบสาธุครับ 🌷🙇🏻🙏🙏🙏
Chingduang Rattanarat
Chingduang Rattanarat:
สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทามิ
🙏🙏🙏🙏🙏
ปล่อยวาง ไม่ยึดติด
ปล่อยวาง ไม่ยึดติด:
กราบสาธุครับ
Pakkawakorn Chartchamni
Pakkawakorn Chartchamni:
กราบสาธุครับ
เพชรศุรี คณะสุข
เพชรศุรี คณะสุข:
สาธุ...
Benchawan Parinyakorn
Benchawan Parinyakorn:
สาธุขอบคุณค่ะ
Porrakorn Charoensil
Porrakorn Charoensil:
สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
ประกายจิต ศรีราศักดิ์
ประกายจิต ศรีราศักดิ์:
กราบสาธุ.สาธุ.สาธุ.เจ้าค่ะ
อนุชิต สุรเดช
อนุชิต สุรเดช:
สาธุ สาธุ สาธุ
tum Valentina
tum Valentina:
กราบสาธุองค์หลวงพ่อสุดหัวใจครับ
Samret Khruawaengmon
Samret Khruawaengmon:
สาธุสาธุสาธุสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุสาธุสาธุค่ะขอมคุณมากๆค่ะสาธุสาธุค่ะ🙇‍♀️🙏👍💓❤
ลียา.ยลพัชร์ นิลธนพันธ์
ลียา.ยลพัชร์ นิลธนพันธ์:
กราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ
ศศิการต์ ศรีสังข์
ศศิการต์ ศรีสังข์:
สาธุภันเตจ้ากราบจ้า
วรรณชัย ศิริภิรมย์
วรรณชัย ศิริภิรมย์:
สาธุ สาธุ สาธุครับ
จักรกริช อินทร์หอม
จักรกริช อินทร์หอม:
สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
SENSITIVE HERO TOGETHER RECORDS
SENSITIVE HERO TOGETHER RECORDS:
สาธุครับ
อนัตตา อนัตตตา
อนัตตา อนัตตตา:
Sadhu!
Sompong Tungmepol
Sompong Tungmepol:
#ทางหลุดพ้นจากทุกข์ในชีวิตของสัตว์โลกมี5ทาง
#พระสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลนั้นมี5สาเหตุได้ฟังธรรมะจากพระศาสดาหรือจากภิกษุก็ตามได้รู้เข้าใจชัดในธรรมเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความตั้งมั่นเกิดปัญญาหลุดพ้นจากอาสาวะกิเลสทั้งปวง
ได้ฟังธรรมแล้วยังไม่หลุด
#แต่เมื่อจดจำธรรมะได้แล้วไปแสดงธรรมะให้ผู้อื่นฟังเราผู้แสดงธรรมะก็รู้แจ้งชัดเจนในธรรมะจนเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความตั้งมั่นแห่งจิตเกิดปัญญาหลุดพ้นจากอาสาวะกิเลสทั้งปวงหากแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังแล้วตัวเองก็ไม่บรรลุให้นำธรรมะที่จดจำนั้นมาใคร่ครวญพิจารณาในใจจนเข้าใจแจ่มแจ้งเกิดปีติเกิดความสุขเกิดจิตตั้งมั่นเกิดปัญญาหลุดพ้นจากอาสาวะทั้งปวง.หากใคร่ครวญธรรมะในใจแล้วยังไม่หลุดพ้นบางท่านนำธรรมะที่จำมาแล้วมาสวดสาธยายออกเสียงแล้วรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมจนเกิดปีติเกิดความสุขเกิดจิตตั้งมั่นเกิดปัญญาแล้วหลุดพ้นจากอาสาวะทั้งปวง#หากทำทั้งข้อแรกแล้วยังไม่หลุดพ้นแสดงว่าจิตใจอ่อนแอมากจิตขาดกำลังสติ สมาธิท่านให้ทำสมาธิเพื่อรวบรวมความสงบให้เกิดขึ้นกับใจเมื่อจิตมีกำลังสมาธิขึ้นแล้วจึงพิจารณาในธรรมที่ได้จดจำมาจนเกิดปีติ เกิดความสุข เกิดความตั้งมั่นเกิดปัญญาหลุดพ้นจากอาสาวะทั้งปวง
(อธิบายขยายความจากวิมุตตายตนะสูตร ทางหลุดพ้น 5 ประการ))
เอ้ไงครับ
เอ้ไงครับ:
สาธุๆ
หนามเตย st
หนามเตย st:
สาธุ
Sompong Tungmepol
Sompong Tungmepol:
ความสำรวมด้วยจักษุเป็นความดี ความสำรวมด้วยหูเป็น ความดี ความสำรวมด้วยจมูกเป็นความดี ความสำรวม ด้วยลิ้นเป็นความดี ความสำรวมด้วยกายเป็นความดี ความ สำรวมด้วยวาจาเป็นความดี ความสำรวมด้วยใจเป็นความดี ความสำรวมในทวารทั้งปวงเป็นความดี ภิกษุผู้สำรวมแล้ว ในทวารทั้งปวง ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ผู้ที่สำรวมมือ สำรวมเท้า สำรวมวาจา สำรวมตน ยินดีในอารมณ์ ภายใน มีจิตตั้งมั่น อยู่ผู้เดียว สันโดษ บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวผู้นั้นว่าเป็นภิกษุ ภิกษุใดสำรวมปาก มีปกติกล่าว ด้วยปัญญา มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมแสดงอรรถและธรรม ภาษิตของภิกษุนั้นไพเราะ ภิกษุผู้มีธรรมเป็นที่มายินดี ยินดี แล้วในธรรม ค้นคว้าธรรม ระลึกถึงธรรม ย่อมไม่ เสื่อมจากสัทธรรม ภิกษุไม่พึงดูหมิ่นลาภของตน ไม่พึง เที่ยวปรารถนาลาภของผู้อื่น เพราะภิกษุปรารถนาลาภของ ผู้อื่นอยู่ ย่อมไม่บรรลุสมาธิ ถ้าว่าภิกษุแม้มีลาภน้อย ก็ย่อมไม่ดูหมิ่นลาภของตนไซร้ เทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญ ภิกษุนั้น ผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ ไม่เกียจคร้าน ผู้ใดไม่มี ความยึดถือในนามรูปว่าของเราโดยประการทั้งปวง และย่อม ไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปไม่มีอยู่ ผู้นั้นแลเรากล่าวว่า เป็น ภิกษุ ภิกษุใดมีปกติอยู่ด้วยเมตตา เลื่อมใสแล้วในพระ พุทธศาสนา ภิกษุนั้นพึงบรรลุสันตบทอันเป็นที่ระงับสังขาร เป็นสุข ดูกรภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้ เรือที่เธอวิดแล้วจัก ถึงเร็ว เธอตัดราคะและโทสะแล้ว จักถึงนิพพานใน ภายหลัง ภิกษุพึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ พึงละอุทธัม ภาคิยสังโยชน์ ๕ พึงเจริญอินทรีย์ ๕ ให้ยิ่ง ภิกษุล่วงธรรม- เป็นเครื่องข้อง ๕ อย่างได้แล้ว เรากล่าวว่า เป็นผู้ข้ามโอฆะ ได้ ดูกรภิกษุ เธอจงเพ่ง และอย่าประมาท จิตของเธอ หมุนไปในกามคุณ เธออย่าเป็นผู้ประมาทกลืนก้อนโลหะ อย่าถูกไฟเผาคร่ำครวญว่านี้ทุกข์ ฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน ฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้น แลอยู่ในที่ใกล้นิพพาน ความยินดีอันมิใช่ของมนุษย์ย่อม มีแก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่เรือนว่าง ผู้มีจิตสงบ ผู้เห็นแจ้งซึ่ง ธรรมโดยชอบ ในกาลใดๆ ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นความ เกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลาย ในกาลนั้นๆ ภิกษุนั้นย่อมได้ปีติและปราโมทย์ ปีติและปราโมทย์นั้น เป็นอมตะของบัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งอยู่ บรรดาธรรมเหล่านั้น ธรรมนี้ คือ ความคุ้มครองอินทรีย์ ความสันโดษ และ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ เป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญา ในธรรมวินัยนี้ ท่านจงคบกัลยาณมิตร มีอาชีพหมดจด ไม่เกียจคร้าน ภิกษุพึงเป็นผู้ประพฤติปฏิสันถาร พึงเป็นผู้ ฉลาดในอาจาระ เป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์ เพราะความ ประพฤติในปฏิสันถาร และความเป็นผู้ฉลาดในอาจาระนั้น จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเปลื้องราคะและโทสะเสีย เหมือนมะลิปล่อยดอกที่เหี่ยว แห้งแล้ว ฉะนั้น ภิกษุผู้มีกายสงบ มีวาจาสงบ มีใจสงบ มีใจตั้งมั่นดี มีอามิสในโลกอันคายแล้ว เรากล่าวว่า เป็นผู้ สงบระงับ จงเตือนตนด้วยตนเอง จงสงวนตน ด้วยตนเอง ดูกรภิกษุ เธอนั้นผู้มีตนอันคุ้มครองแล้ว มี สติ จักอยู่เป็นสุข ตนแลเป็นที่พึ่งของตน ตนแลเป็น คติของตน เพราะเหตุนั้น ท่านจงสำรวมตน เหมือน พ่อค้าระวังม้าดีไว้ ฉะนั้น ภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทย์ เลื่อมใสแล้วในพุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบทอันเป็นที่เข้า ไปสงบแห่งสังขาร เป็นสุข ภิกษุใดแล ยังเป็นหนุ่ม ย่อมเพียรพยายามในพุทธศาสนา ภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ ให้สว่างไสว เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆ ฉะนั้น ฯ จบภิกขุวรรคที่ ๒๕