ธรรมวันออกพรรษาเรื่อง...บุญที่เราทำไว้แต่ชาติปางก่อน

วันพระวันศีลใหญ่ ทำบุญวันออกพรรษาแล้วก็มาฟังธรรมเรื่องบุญที่เราทำแต่ชาติปางก่อนบุญนั้นไม่ต้องรอชาติหน้าส่งผลนะทำวันนี้ส่งวันนี้ส่งไปจนถึงชาติหน้าเลยนะโยมนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: